FRONERI POLSKA Sp. z o.o. – Polityka Prywatności (25.05.2018r.)

Wprowadzenie.

Witamy w obowiązującej we Froneri Polska Sp. z o.o. (“Froneri Polska”) informacji o ochronie prywatności. Froneri Polska jest spółką z Grupy Froneri. Więcej informacji na temat spółek naszej Grupy można znaleźć na www.froneri.com.

Froneri Polska szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności (dalej: „informacja o ochronie prywatności” lub „informacja”) poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe w relacji z nami, w tym podczas odwiedzania naszej strony internetowej i informowania Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób jesteś chroniony przez prawo.
Proszę skorzystać ze Słownika, aby zrozumieć znaczenie niektórych terminów używanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

1. Istotne informacje i kim jesteśmy.

Cel informacji o ochronie prywatności.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma na celu udzielenie informacji na temat tego, w jaki sposób Froneri Polska gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe gdy wchodzisz z nami w interakcję, w tym wszelkie dane, które można przekazać za pośrednictwem tej strony internetowej, w szczególności gdy kupujesz produkt lub usługę, jesteś uczestnikiem konkursu, składasz reklamację, przesyłasz nam opinię o produktach, składasz zapytania ogólne lub sprzedażowe bądź w inny sposób przekazujesz nam swoje dane osobowe za pomocą strony internetowej, zwłaszcza za pomocą zakładki „Kontakt”.

Strona ta nie jest przewidziana dla dzieci i w sposób świadomy nie będziemy zbierać danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą informacją o ochronie prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami o ochronie prywatności lub o rzetelnym przetwarzaniu, które możemy przekazać przy określonych okazjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, abyś był w pełni świadomy, w jaki sposób i dlaczego używamy Twoich danych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności uzupełnia inne powiadomienia i nie ma na celu ich zastąpienia.

Administrator danych osobowych.

Froneri Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i odpowiada za Twoje dane osobowe (dalej także jako “Spółka”, “my”, “nas”, lub “nasz” itp.). Możesz skontaktować się z nami, wykorzystując podane poniżej dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Poniżej nasze szczegółowe dane kontaktowe:
Pełna nazwa podmiotu: Froneri Polska Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska.
Adres strony www: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/
Adres poczty elektronicznej: [email protected]

W każdej chwili masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, polskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni jeżeli w pierwszej kolejności swoimi wątpliwościami podzielisz się z nami poprzez przesłanie nam formularza kontaktowego : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/ .

Zmiany do niniejszej informacji oraz Twój obowiązek do informowania nas o zmianach.

Ta wersja informacji była ostatnio aktualizowana 25.05.2018, wersję pierwotną możesz pozyskać poprzez kontakt z nami: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/.

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami poprzez przesłanie do nas formularza kontaktowego : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Linki stron trzecich.

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych łączy lub włączenie tych połączeń może pozwolić stronom trzecim na zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy witryn stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia dotyczące prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

2. Dane, które zbieramy na Twój temat.

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby, na podstawie których taka osoba może zostać zidentyfikowana. Nie obejmuje to danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różnego rodzaju dane osobowe o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane dotyczące tożsamości, obejmujące imię i nazwisko, ewentualnie nazwę użytkownika.
 • Dane kontaktowe, obejmujące – w zależności od tego, jaką ilość informacji nam przekażesz – adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.
 • Dane finansowe, obejmujące dane rachunku bankowego lub karty płatniczej.
 • Dane transakcji, obejmujące szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły produktów i usług zakupionych od nas.
 • Dane techniczne, obejmujące: [adres IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta stronie internetowej].
 • Dane profilu, obejmujące Twoją nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia wykonane przez Ciebie, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi ankietowe.
 • Dane dotyczące użytkowania, obejmujące informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usłu
 • Dane dotyczące marketingu i komunikacji, obejmujące Twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych i stron trzecich oraz preferencji dotyczących komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane Zbiorcze mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są traktowane jako dane osobowe, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy zebrać dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy lub powiążemy dane zbiorcze z danymi osobowymi, aby umożliwić bezpośrednią lub pośrednią identyfikację użytkownika, dane te są traktowane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (dotyczy to również danych o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych i światopoglądowych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu ani danych genetycznych i biometrycznych) . Nie gromadzimy również żadnych informacji na temat wyroków skazujących i przestępstw.

Co stanie się, jeśli nie dostarczysz danych osobowych

Jeżeli musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub zgodnie z warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie i we wskazanym terminie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub zamierzamy zawrzeć (na przykład, aby zapewnić Tobie towary lub usługi). W takim przypadku może być konieczne anulowanie produktu lub usługi, które masz od nas otrzymać. Powiadomimy Cię, jeśli tak będzie w tej konkretnej sytuacji. W przypadku, gdy składasz zapytanie ofertowe, podanie Twoich danych osobowych jest warunkiem podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – bez nich nie będziemy mogli w odpowiedzi przesłać Ci oferty. W pozostałych przypadkach, gdy składasz reklamacje lub inne zapytania za pomocą naszej strony „Kontakt”, będziemy prosić Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych nie będzie wymogiem ustawowym ani umownym, niemniej jednak będzie niezbędne, żebyśmy mogli rozpatrzyć reklamację, przyjąć Twoją opinię o produkcie czy udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

3. W jaki sposób Twoje dane osobowe są zbierane.

Używamy różnego rodzaju metod do zbierania Twoich danych osobowych, w szczególności:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz przekazać nam swoje dane obejmujące tożsamość, dane kontaktowe i dane finansowe, wypełniając formularze kontaktowe lub korespondując z nami. przez pocztę, telefon, e-mail lub w inny sposób. Ten sam sposób pozyskiwania danych dotyczy sytuacji, w których przekazujesz nam swoje dane osobowe, gdy:
  • ubiegasz się o nasze produkty lub usługi;
  • utworzysz konto na naszej stronie internetowej (jeżeli zostanie uruchomiona taka funkcjonalność w przyszłości);
  • zostajesz klientem, dostawcą lub nawiązujesz z nami inne relacje biznesowe;
  • subskrybujesz nasze usługi lub publikacje;
  • poprosisz o wysłanie do Ciebie marketingu;
  • składasz reklamację;
  • wysyłasz zapytanie lub informację związaną z karierą we Froneri Polska za pomocą formularza kontaktowego;
  • korzystasz z aplikacji chatbot na naszym profilu na platformie Facebook
  • weźmiesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie; lub
  • podzielisz się opinią na nasz temat.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Podczas interakcji z naszą witryną możemy automatycznie zbierać dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne witryny internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej, na temat plików cookie odwiedź www.allaboutcookies.org
 • Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich i ze źródeł publicznych, zgodnie z poniższym wykazem:
  • Dane techniczne od dostawców usług analitycznych, tacy jak Google, z siedzibą poza UE;
  • Dane osobowe i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł [takich jak np. Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy].

4. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko w przypadkach, w których zezwalają nam na to przepisy. Najczęściej będzie to następować w przypadkach:

 • w celu zawarcia z Tobą umowy lub w celu wykonania takiej umowy;
 • tam, gdzie jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich), a Twoje interesy i prawa nie przeważają nad naszymi interesami;
 • tam, gdzie musimy przestrzegać obowiązku prawnego.

Poniżej w tabeli (strona 5, 6 i 7), dowiesz się więcej o rodzajach prawnych podstaw, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Zasadniczo nie polegamy na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych w celu innym, niż w związku z wysyłaniem do Ciebie wiadomości e-mail lub SMS-ami, stanowiących marketing bezpośredni. Pamiętaj, że będziesz otrzymywał wiadomości zawierające informacje handlowe lub inne treści o charakterze marketingowym za pośrednictwem e-maili lub SMS-ów tylko, gdy otrzymamy nie tylko Twoją zgodę na przetwarzanie danych, lecz także zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych (wymaganą przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na wykorzystanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingu bezpośredniego (wymaganą przez prawo telekomunikacyjne). Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli, opis wszystkich sposobów, w jakie zamierzamy wykorzystywać Twoje dane osobowe, oraz te z podstaw prawnych, na których bazujemy, aby to zrobić. Zidentyfikowaliśmy także nasze uzasadnione interesy tam, gdzie podstawa ta znajduje zastosowanie.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe z więcej niż jednej podstawy prawnej w zależności od konkretnego celu, dla którego używamy Twoich danych. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której bazujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe w przypadku, gdy w poniższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Cel/Czynność Rodzaj danych rawna podstawa przetwarzania danych osobowych, w tym prawnie uzasadniony interes
(a) Zarejestrowanie Cię jako nowego klienta (b) odpowiadanie na złożone przez Ciebie zapytania ofertowe. (a) Tożsamość (b) dane kontaktowe Wykonanie zawartej z Tobą umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Przetworzenie i dostawa Twojego zamówienia, w tym: (a) zarządzanie płatnościami, opłatami i należnościami publicznoprawnymi; (b) dochodzenie należnych nam należności. (a) Tożsamość (b) Dane kontaktowe (c) Dane finansowe (d) Transakcje (e) Dane marketingowe i komunikacyjne (a) wykonanie zawartej z Tobą umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (b) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (dochodzenie należnych nam roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Podejmowanie działań w ramach naszej relacji z Tobą, w tym: (a) zawiadamianie Cię o zmianie naszych warunków lub polityki prywatności; (b) zwracanie się do Ciebie z prośbą o wystawienie oceny lub wypełnienie ankiety; (c) umożliwienie Ci zgłaszania reklamacji i podejmowania przez nas działań w celu poprawy produktów i usług oraz relacji z klientami; (d) odpowiadanie na Twoje zapytania ogólne (a) Tożsamość. (b) Dane kontaktowe. (c) Dane profilowe. (d) Dane marketingowe i komunikacyjne. (a) wykonanie zawartej z Tobą umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. (b) konieczność wykonywania obowiązków nałożonych na nas przez nas przez przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (c) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (utrzymywanie naszych rejestrów jako aktualnych oraz analiza, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują nasze usługi i produkty) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. (d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.
Umożliwienie Ci wzięcia udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnienie ankiety () Tożsamość (b) Dane kontaktowe (c) Dane profilowe (d) Dane o użytkowaniu (e) Dane marketingowe i komunikacyjne (a) - udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. (b) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (analiza, w jaki sposób nasi klienci wykorzystują nasze produkty i usługi, rozwój i doskonalenie naszych produktów i usług oraz rozwój naszej działalności gospodarczej) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Administrowanie i ochrona naszej działalności oraz tej strony (włączając w to diagnostykę, analizę danych, testowanie, utrzymywanie systemów, wsparcie, raportowanie i hosting danych) (a) Tożsamość (b) Dane kontaktowe (c) Dane techniczne (a) przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (prowadzenie przez nas działalności, dostarczanie usług administracyjnych i IT, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom, a także w kontekście reorganizacji biznesu lub działań reorganizacji grupy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (b) konieczność wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Zapewnienie Ci odpowiedniej treści stron internetowych i reklam i pomiar oraz zrozumienie efektywności przekazywanych Ci reklam (a) Tożsamość (b) Dane kontaktowe (c) Dane profilowe (d) Dane o użytkowaniu (e) Dane marketingowe I komunikacyjne (f) Dane techniczne Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Wykorzystanie analizy danych w celu poprawy naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i ich doświadczeń (a) Dane techniczne (b) Dane o użytkowaniu przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (określenie typu klientów, korzystających z naszych produktów I usług; utrzymywanie naszej strony internetowej jako aktualnej i zawierającej odpowiednie treści, rozwój naszej działalności i informowanie o naszych strategiach marketingowych) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Sugerowanie i rekomendowanie Ci towarów i usług, którymi możesz być zainteresowany (a) Tożsamość. (b) Dane kontaktowe. (c) Dane techniczne. (d) Dane o użytkowaniu. (e) Dane profilowe. Udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Marketing.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci wybory dotyczące niektórych zastosowań danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy. Możesz cofnąć udzielone zgody, związane z marketingiem bezpośrednim, jak również składać zapytania i reklamacje dotyczące prowadzonego w stosunku do Ciebie marketingu bezpośredniego, za pomocą formularza kontaktowego: : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Nasze oferty promocyjne.

Możemy wykorzystać Twoją Tożsamość, Kontakt, Dane Techniczne, Dane o Użytkowaniu i Dane Profilu, aby sformułować pogląd na temat tego, czego możesz oczekiwać lub potrzebować lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem).
Otrzymasz od nas komunikaty marketingowe, jeśli poprosiłeś o informacje od nas, a także gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celach marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja.

Możesz poprosić nas o zaprzestanie wysyłania do Ciebie wiadomości marketingowych w dowolnym czasie poprzez formularz kontaktowy: https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Cookies.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki lub ostrzegała o ustawieniach witryn lub uzyskiwaniu dostępu do plików cookie. Jeśli wyłączysz lub wyłączysz obsługę plików cookie, niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub działać nieprawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie, zobacz www.allaboutcookies.org

Zmiana celu.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zgromadziliśmy, chyba że z uzasadnionych względów uważamy, że musimy z nich korzystać z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/

Jeśli będziemy potrzebować wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię, a także wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. Udostępnienie Twoich danych osobowych.

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.

 • Odbiorcom Zewnętrznym zgodnie ze Słowniczkiem (na końcu niniejszej Polityki).
 • Odbiorcom, którym możemy zdecydować się sprzedać, przenieść lub z którymi możemy scalić części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się pozyskać inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli zmiana dotyczy naszej firmy, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i pozwalamy im tylko na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych.

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Zabezpieczenie danych.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym stronom trzecim, które mają potrzebę przetwarzania tych danych osobowych, związaną z wykonywanymi przez nie obowiązkami lub z ich działalnością natury biznesowej. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności. Wprowadziliśmy procedury, które umożliwią nam radzenie sobie z podejrzeniami naruszenia danych osobowych i poinformujemy zarówno Ciebie, jak i właściwy organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o takim naruszeniu, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa

8. Przechowywanie danych

Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i mających zastosowanie wymagań prawnych. Co do zasady, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, dane te mogą być przechowywane:
a) do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie;
b) do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, który zobowiązani będziemy uwzględnić;
c) tak długo, jak długo zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych osobowych w celu wykonania ciążących na nas obowiązków;
c) do momentu upływu przedawnienia roszczeń względem Administratora lub samego Administratora,

zawsze w zależności od tego, który termin jest dłuższy.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez powiadomienia Cię o tym.

9. Twoje prawa

W określonych przypadkach przysługują Ci prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Żądania przeniesienie swoich danych osobowych
 • Wycofania zgody.

Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajdziesz w dalszej części niniejszej informacji. Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/ lub poprzez pocztę elektroniczną: [email protected]

Zwyczajowy brak opłaty.

Nie będziesz musiał płacić opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za korzystanie z jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli Twoje zgłoszenie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Ewentualnie możemy odmówić zastosowania się do Twojego wniosku w takich okolicznościach.

Czego możemy oczekiwać od Ciebie.

Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zagwarantować Ci prawo do dostępu do Twoich danych osobowych (lub do korzystania z innych Twoich praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą o przyspieszenie naszej odpowiedzi.

Czas wymagany do udzielenia odpowiedzi.

Staramy się odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli Twoja prośba jest szczególnie skomplikowana lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię na bieżąco informować o stanie sprawy.

Słownik.

PODSTAWA PRAWNA

Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam oferowanie najlepszej usługi / produktu oraz najlepszych i najbezpieczniejszych doświadczeń. Dbamy o to, aby rozważyć i zrównoważyć potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) i Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe dla naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy przewyższa wpływ na Twoją osobę (chyba że mamy Twoją zgodę lub jest to wymagane lub dopuszczalne przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje na temat tego, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy w odniesieniu do potencjalnego wpływu na Ciebie w związku z konkretnymi działaniami, kontaktując się z nami: Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami : https://froneri.pl/kontakt/zapytanie-ogolne/
Realizacja umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.
Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to konieczne dla zgodności z prawnym lub regulacyjnym obowiązkiem, któremu podlegamy.

STRONY TRZECIE

Odbiorcy Zewnętrzni

 • Usługodawcy, działający jako podmioty przetwarzające, znajdujący się w Polsce, którzy świadczą usługi w zakresie IT i administracji systemem.
 • Profesjonalni doradcy, działający jako przetwarzający dane lub współadministratorzy w tym prawnicy, bankowcy, audytorzy i ubezpieczyciele, znajdujący się w Polsce, którzy świadczą usługi konsultingowe, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i rachunkowe.
 • Urzędy skarbowe i celne, organy nadzoru i inne organy, działające jako przetwarzający dane lub współadministratorzy, z siedzibą Polsce, którzy w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności związanych z przetwarzaniem.

Twoje prawa

Masz prawo:

ŻĄDANIA DOSTĘPU do swoich danych osobowych (zwykle zwanym "prawem do żądania dostępu przez podmiot danych"). Umożliwia to otrzymywanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, oraz sprawdzanie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

POPRAWIANIA danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Dzięki temu może mieć miejsce korekta danych niepoprawnych lub niedokładnych, aczkolwiek może zajść również potrzeba zweryfikowania dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

ŻĄDANIA USUNIĘCIA swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma powodu, dla którego nadal mielibyśmy je przetwarzać. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystałeś z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w sytuacji, w której mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych zgodnie z lokalnym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie spełnić Twoją prośbę o usunięcie z konkretnych przyczyn prawnych. Zostaniesz o tym poinformowany w stosownych przypadkach, w chwili zgłoszenia żądania.

SPRZECIWU wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (lub prawnie uzasadniony interes osób trzecich), a Twoim przypadku ma miejsce szczególna sytuacja, która sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu ponieważ czujesz, że ma to wpływ na Twoje fundamentalne prawa i wolności. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy uzasadnione podstawy do przetwarzania informacji, które przeważają nad Twoimi prawami i wolnościami. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W przypadku takiego sprzeciwu danych osobowych nie można już przetwarzać do celów marketingu bezpośredniego.

ŻĄDAĆ OGRANICZENIA przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących scenariuszach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli; (c) gdy chcesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie będziemy ich już potrzebować, ponieważ są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) wyraziłeś sprzeciw wobec wykorzystania przez nas danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne, uzasadnione podstawy, aby z nich korzystać.

ŻĄDAĆ PRZENIESIENIA danych osobowych do Ciebie lub do osoby trzeciej. Przekażemy Tobie lub osobie trzeciej wybrane przez Ciebie dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu. Pamiętaj, że to prawo ma zastosowanie tylko do informacji przetwarzanych w sposób zautomatyzowany automatycznych, odnośnie których początkowo wyraziłeś dla nas zgodę na ich przetwarzanie lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania z Tobą umowy.

WYCOFANIA ZGODY w każdym czasie, gdy bazujemy na niej, przetwarzając Twoje dane osobowe. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. Doradzimy Ci, czy tak jest, w momencie wycofania zgody.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PROFILOWANIA LUB AUTOMATYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji.

Niniejsza Polityka Prywatności Froneri Polska Sp. z o.o. obowiązuje z dniem 25.05.2018r.